Nieuw

[21 juni 2018] Het heeft nogal wat geduurd, maar eindelijk is het zo ver. Op 18 maart was ik te gast bij het radioprogramma Vroege Vogels om te praten over mijn kort daarvoor verschenen boek. En nu dan de geluidsopname van dat gesprek, plus het korte intro aan het begin van het uur. Dit korte intro heeft enige opwinding veroorzaakt, omdat ik daarin zeg: 'Ik ben geen buitenmens'.

Interview bij Vroege Vogels

 

Hét boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland

Omslag boek 'Fraaie schepsels'

De Grote Stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de Grote Stern tot een fascinerende vogel. De Grote Stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.

Over de Grote Stern (Sterna sandvicensis Lath.) valt dan ook veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de Grote Stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de Grote Stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de Grote Stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De Grote Stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de Grote Stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de Grote Stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Meer over het boek
Zie ook over het boek bij uitgeverij Matrijs

Elders over de Grote Stern

Er zijn natuurlijk ook andere websites waar het een ander over de Grote Stern is te vinden.

Natuurmonument De Beer

Het fameuze natuurmonument met de Grote Stern als een van de broedvogels. De Beer moest wijken voor de aanleg van Europoort.

Zonder hulp

had een project als dit natuurlijk niet tot een
goed einde kunnen worden gebracht.