Nieuw

[25 oktober 2021] Definitieve aantallen broedparen van de grote stern in 2020 in Nederland.

[31 okt 2020] Nieuwe publicatie! New publication! Nature Reserve De Beer Communication Series 25. — Data on the long-term development in the North Atlantic population of the Sandwich Tern, Sterna sandvicensis.

 

Hét boek over de geschiedenis van de grote stern in Nederland

Omslag boek 'Fraaie schepsels'

De grote stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de grote stern tot een fascinerende vogel. De grote stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.

Over de grote stern (Sterna sandvicensis Lath.) valt dan ook veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de grote stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de grote stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de grote stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De grote stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de grote stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de grote stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Meer over het boek
Zie ook over het boek bij uitgeverij Matrijs