Broedseizoen van de grote stern in Nederland in 2020:
waar en hoeveel

De aantallen zijn momentopnamen, maar het betreft wel tellingen die alle eind mei/begin juni in broedkolonies zijn gedaan. Tusen haakjes zijn de data van de opnames vermeld. De getallen zijn afgerond op honderdtallen. De Putten in Noord-Holland gaf aanvankelijk problemen met de vestiging van grote sterns te zien. De Putten was in voorgaande jaren een druk bezocht broedgebied. Een rondstruinende vos veroorzaakte mogelijk moeilijkheden. Gelukkig is het toch nog tot een late vestiging gekomen. Predatoren vormen vaak een risico bij de binnendijkse broedgebieden.

Zuidwest Nederland

– Hooge Platen (4-6): 3400
– Scheelhoek (19-5): 1.000
– Slijkplaat (28-5): 1.900

Noordwest Nederland

– De Putten (28/29-5): 500
– Griend (19-5): 3.700
– Wagejot (24-5): 6.500

 

Het totaal komt uit op 17.000 broedparen. Opvallend is weer de grote bezetting op Wagejot; deze is omgeveer dezelfde als vorig jaar. Verder valt op te merken dat de sterns Utopia op Texel dat maar een paar kilometer noordelijk van Wagejot ligt, volledig negeren.

 

* De tekst kwam tot stand door gebruik te maken van informatie uit de Contactgroep Grote Sterns onder beheer van Kees de Kraker. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de informatie en de gestelde tekst ligt geheel bij Ed Buijsman.

 

Foto in de header geplaatst met vriendelijke toestemming
van Jaco Costerus door bemiddeling van Huib van Dam.