Grote Stern, bewegend beeld en geluid

Eind jaren veertig filmde Simon de Waard op De Beer. Dit zou uiteindelijk leiden tot de film 'Vogeleiland "De Beer " '. Deze film, in zijn volledige versie met een duur van ca. 70 minuten, toont De Beer in al zijn aspecten: landschap, vogels, planten en seizoenen. Hier een fragment uit de film met fraaie opnames van de grote sterns. Zie hieronder bij De Beer, eind jaren veertig. Maar er zijn ook al eerdere beelden van de grote stern, zie bij 1936, 1937 en 1943.

Verder zijn hier korte fragmenten te bekijken van films van (opnieuw) De Waard en van Ben van der Velden. Voor hedendaagse filmbeelden zie bij — YouTube.

 

Geluidsfragment

Hieronder een korte geluidsopname van de grote stern. Het geluid is afkomstig van J.C.Roche, De Vogels van Europa.

 

Filmfragmenten

Inlagen Schouwen, 1936 (geen geluid)

Grote stern, 1937 (met tekst gesproken door Thijsse)

Texel, 1943 (geen geluid)

De Beer, eind jaren veertig (geen geluid)

De Beer, begin jaren vijftig (geen geluid)

Scheelhoek, 1959 (met tijdtyperende muziek)

Veluwemeer, 1959 (met tijdtyperende muziek)

 

▣ Flaauwers Inlagen, Schouwen, 1936 (geen geluid)

Unieke beelden van de kolonies van de Kokmeeuwen en de grote sterns bij de Flaauwers Inlagen op Schouwen. Het gaat om NJN-filmmateriaal waarvan het 'verhaal' is bedacht door Jan Joost ter Pelkwijk en dat is opgenomen door Ben van Noordwijk. Ook de familie Van der Hoek die de Inlagen hadden gepacht, komen in beeld. De film is zonder geluid!

 

▣ Met de filmcamera door de vogelwereld, 1937 (met tekst gesproken door Thijsse)

Een fragment uit de film 'Met de filmcamera door de vogelwereld'. Een film over vogels in Nederland uit 1937 van Alphonse Burdet met commentaar van Thijsse.

 

▣ Texel, 1943 (geen geluid)

Het onderstaande filmfragment toont een fragment uit de film 'Texel, parel der waddeneilanden' van Herman van der Horst en Nol Binsberegen uit 1943.

 

▣ De Beer, eind jaren veertig (geen geluid)

Het onderstaande filmfragment toont een opname van de grote stern op de Beer door Simon de Waard. Het is een fragment uit de lange film van De Waard over De Beer. Deze film met een totale duur van 70 minuten gebruikte De Waard bij zijn avondvoorstellingen. Op de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging van 3 november 1951 vertoonde Simon de Waard zijn film over De Beer. In het verslag werd hierover opgemerkt: 'De wijze waarop een ouder-Grote Stern het afgedwaalde jong onder voortdurende conversatie met het ongehoorzame kind en de protesterende buren weer naar huis toe loodst, geeft ook hun, die reeds vele films over broedende vogels hebben gezien een nieuw beeld, dat hen van bewondering vervult voor den fotograaf.'

 

▣ De Beer, begin jaren vijftig (geen geluid)

Het onderstaande filmfragment toont een kleuropname van de grote stern op de Beer door Simon de Waard. Het fragment is van een uitzonderlijke kwaliteit, zowel filmisch als technisch. Het laatste is te danken aan de hoge kwaliteit van de digitalisering zoals die door Beeld en Geluid in Hilversum van het filmoeuvre is en nog zal worden uitgevoerd. Het fragment is bij toeval bij onderzoek van archiefmateriaal bij Beeld en geluid ontdekt, want het bleek te staan op restmateriaal onder de titel 'Vlaardingse Vlietlanden'. Publicatie met vriendelijke toestemming van Beeld en Geluid.

 

▣ Scheelhoek, mei 1959 (met tijdtyperende muziek)

Een deel uit een film van Ben van der Velden van de kolonie op de (oude) Scheelhoek. Met dank aan mevrouw E. van der Velden en Gerard Ouweneel. De volledige film van Ben van der Velden is te zien op — YouTube op het kanaal van het Natuurmonument De Beer onder de titel 'In de delta van onze grote rivieren'.

 

▣ Veluwemeer, juni 1959 (met tijdtyperende muziek)

Een deel uit een film van Ben van der Velden van de kolonie op een eilandje in het Veluwemeer. Dit zijn wel heel bijzondere beelden, want het gaat om een nieuwe kolonie op een van de kunstmatige eilandjes in het Veluwemeer tegenover het gemaal Lovink bij Harderwijk. Het eilandje was in 1959 net opgespoten en de grond bestaat uit klei. grote sterns zouden hier tot en met 1963 in kleine aantallen broeden. Met dank aan mevrouw E. van der Velden en Gerard Ouweneel. De volledige film van Ben van der Velden is te zien op — YouTube op het kanaal van het Natuurmonument De Beer onder de titel 'In de delta van onze grote rivieren'.