Jan Rooth, mogelijk Kwade Hoek, tweede helft jaren zestig

Foto's uit de collectie van de familie Rooth.

Wie was Jan Rooth?

Bio. Jan Rooth (* 3 september 1928 – † 11 maart 2003). Ornitholoog en natuurbeschermer. Studeerde biologie in Leiden bij Tinbergen. Gedragsonderzoek aan grote sterns in relatie tot meeuwen. Beslechtte definitief de lang slepende discussie over de vermeende schadelijkheid van kapmeeuwen voor broedkolonies van de grote stern. In 1954 als dienstweigeraar bij de afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer, de voorloper van het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), later bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) als hoofd van de afdeling Ornithologie. Een van de drijvende krachten achter de Ramsar Conventie ter bescherming van moeras- en watergebieden.

Werken. Groot aantal artikelen in tijdschriften en conferentieverslagen.

Bron: Voous, In de ban van vogels, 1996.

Grote stern/Jan Rooth

Grote stern/Jan Rooth

Grote stern/Jan Rooth

Grote stern/Jan Rooth

Grote stern/Jan Rooth

Grote stern/Jan Rooth