Nieuw

Deze website is per 1 januari 2024 ondergebracht bij de website over natuurmonument De Beer.
Naar
De Grote Stern bij Natuurmonument De Beer

Deze website wordt per 1 april 2024 beëindigd.

 

Hét boek over de geschiedenis van de grote stern in Nederland

De grote stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de grote stern tot een fascinerende vogel. De grote stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.

Over de grote stern (Sterna sandvicensis Lath.) valt dan ook veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de grote stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de grote stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de grote stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De grote stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de grote stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de grote stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Meer over het boek
Zie ook over het boek bij uitgeverij Matrijs